Dây chuyền Double Hearts VC84

215,000

?Dây chuyền Double Hearts VC84

?Chất liệu: Bạc 925 cao cấp

?Màu sắc: Bạc

?Kích thước: 40+5 cm