Dây chuyền khoá bình an 2 VC85

265,000

? Dây chuyền khoá bình an 2 VC85

?Chất liệu: Bạc 925 cao cấp xi kim

?Màu sắc: Bạc

?Kích thước: 45cm khoá kéo tự điều chỉnh ngắn hơn