Dây chuyền khoá bình an VC78

265,000

?Dây chuyền khoá bình an VC78

?Chất liệu: Bạc 925 cao cấp xi kim/ đá mắt mào

?Màu sắc: Bạc

?Kích thước: 38+5cm, kích thước mặt 1*0,8cm