Dây chuyền ngọc trai chuỗi 2 VC97

395,000

?Dây chuyền ngọc trai chuỗi 2 VC97

?Chất liệu: Bạc 925 cao cấp xi kim, ngọc trai nuôi nước ngọt

?Kích thước: 36+5cm

Hết hàng