Dây chuyền ngọc trai chuỗi bi tròn VC101

325,000

?Dây chuyền ngọc trai chuỗi bi tròn VC101

?Chất liệu: Bạc 925 cao cấp xi kim/ ngọc trai nuôi nước ngọt

? Chiều dài: 37,5+6cm

? Màu sắc: ngọc trai hồng