Dây chuyền nơ đá VC99

245,000

?Dây chuyền nơ đá VC99

?Chất liệu: Bạc 925 cao cấp xi kim