Dây chuyền Small Pearl 2 VC100

299,000

?Dây chuyền Small Pearl 2 VC100

?Chất liệu: Bạc 925 cao cấp xi kim

? Chiều dài: 30,5+5,5cm