Dây chuyền Small Pearl – VC92

239,000

?Dây chuyền Small Pearl – VC92

?Chất liệu: Bạc nguyên chất 

?Màu sắc: Bạc

?Kích thước: 40+5 cm